De laatste levensfase…
Hoe maak je deze bespreekbaar?

Veelgestelde vragen

Mijn partner/kind wil niet over de dood praten, hoe ga ik daar mee om?

Veel mensen vinden het lastig om over de dood te praten. Begrijpelijk en herkenbaar. Het kan soms al helpen om eerst te praten over waarom je partner/kind dit zo moeilijk vindt. Blijft het onbespreekbaar dan kun je bijvoorbeeld contact opnemen met de huisarts of iemand anders uit jouw omgeving die je vertrouwt. Op deze website geven we tips om een gesprek te starten.

Waarom zou ik nu al over de dood praten?

Het is nooit te vroeg om te praten over de dood. Door hier eens bewust bij stil te staan of er met anderen over te praten, worden veel dingen duidelijk. Wat vind je belangrijk in de laatste levensfase en hoe kunnen de mensen om je heen helpen? Maar ook: hoe kun je van betekenis zijn voor iemand anders in de laatste levensfase?
De ervaring leert dat mensen die te horen krijgen dat de laatste levensfase is aangebroken, in een emotionele achtbaan terechtkomen. Hoe fijn is het dan als de mensen om je heen weten wat op dat moment voor jou belangrijk is?

Vervullen jullie ook een laatste wens?

Deze website is een initiatief van de Coalitie van Betekenis tot het Einde. Deze coalitie wil het praten over de laatste levensfase stimuleren. Wat laatste wensen zijn en hoe die in vervulling kunnen gaan is daarbij een van de mogelijke onderwerpen. De coalitie vervult deze wensen niet, maar er zijn organisaties die hierin mogelijk iets kunnen betekenen zoals:
Max maakt mogelijk
Stichting Ambulance Wens
Vrienden Fonds
Wensenfonds
Make a wish Nederland
Stichting vaarwens
Dreams4you

Hoe bespreek ik met de arts wat ik wel en niet wil?

Het gesprek tussen de patiënt en de huisarts over de laatste fase van het leven begint vaak (te) laat. Een tijdig gesprek is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het kan misverstanden voorkomen over welke hulp wenselijk is. De KNMG heeft samen met patiëntenorganisaties en ouderenbonden een handreiking ontwikkeld die daarbij kan helpen. Het bevat gesprekspunten zoals de (on)mogelijkheden van behandeling, wilsverklaringen, thuis sterven of opname in een instelling, euthanasie en orgaandonatie. De handreiking benadrukt dat het perspectief van de patiënt in het gesprek centraal moet staan. Klik hier voor meer informatie.

Ik wil met een groep mensen praten over het thema eindigheid, kan dat?

Wilt u met een kleine groep (8 mensen) praten over de de laatste levensfase? Wij hebben goed opgeleide mensen die een gesprek begeleiden met als thema: wat betekent eindigheid voor u? De dialoogmethode geeft de mogelijkheid om in alle rust te vertellen wat u belangrijk vindt in de laatste levensfase.
Duur: 2 uur. Kosten: €50,- per gespreksleider + reiskosten. Er kunnen meerdere gespreksleiders tegelijk aanwezig zijn zodat er met grotere groepen gewerkt kan worden.
Meer info? Mail naar info@vanbetekenistotheteinde.nl

Wanneer is er sprake van een terminale fase?

Over het algemeen praten we dan over de laatste drie maanden van het leven. Omdat het moment van overlijden vaak moeilijk te voorspellen is, is deze termijn geen hard criterium.

Wanneer is er sprake van overbehandelen?

Dit is een overbodige medische behandeling. Op basis van kennis die vóór de behandeling bekend had kunnen zijn, had medisch ingrijpen achterwege moeten blijven.

Waar vind ik informatie over orgaandonatie?

Op de website Orgaan donor worden is informatie te vinden over orgaandonatie.

Lees hier alles over het wetsvoorstel over actieve donorregistratie (ADR).

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten (volwassenen en kinderen) en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Het gaat om het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (WHO, 2015)

Wat is palliatieve sedatie?

Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste twee weken van hun leven, als symptomen zoals pijn, benauwdheid of onrust niet meer te behandelen zijn. Doordat de onderliggende ziekte niet meer behandeld wordt overlijdt een patiënt uiteindelijk aan zijn ziekte; een natuurlijke doodsoorzaak.

Wat is versterven?

Versterven is het afzien van eten en drinken in de laatste levensfase. Er kan sprake zijn van natuurlijk versterven en bewust versterven. Over het bewust versterven is o.a. meer informatie te vinden op de site van de de Artsenfederatie KNMG. Klik hier

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het actief beëindigen van een leven door een arts. Dit is wettelijk toegestaan bij een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek, als de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, als de arts ten minste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd heeft en de levensbeëindiging medisch zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Wat is een wilsverklaring?

In een wilsverklaring wordt vastgelegd welke behandelingen je in een bepaalde situatie nog wel of juist niet meer wil. Het gaat hier in het algemeen om wensen met betrekking tot medische beslissingen. Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen, zoals een niet-reanimeerverklaring, een euthanasieverklaring, een behandelverbod en levenswensverklaring. Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen vind je veel aanvullende informatie over dit onderwerp.

Waar kan ik terecht voor een levenstestament?

Een levenstestament is een document dat wordt opgemaakt als een volmacht. Hierin worden een aantal zaken vastlegd voor het geval er tijdens je leven iets gebeurt, waardoor je zelf niet meer kunt handelen. In tegenstelling tot een ‘gewoon testament’ waarin staat wat er na overlijden met een nalatenschap gaat gebeuren, gaat het levenstestament over situaties tijdens je leven. Bijvoorbeeld wanneer je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Een notaris kan helpen bij het opstellen van het levenstestament, maar je kunt ook veel zelf regelen via bijvoorbeeld www.hetlevenstestament.nl.

Wat is een hospice?

Dit is een zorginstelling in huiselijke sfeer waar ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten 24 uur per dag worden geholpen en ondersteund door opgeleide beroepskrachten en vrijwilligers.

Heeft deze site iets met euthanasie te maken?

Deze site is ontwikkeld om mensen te stimuleren met elkaar te praten over de laatste levensfase. Voor de een is euthanasie daarbij een belangrijk onderwerp, terwijl de ander daar juist afstand van neemt. Wij hebben daar geen oordeel over. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je naasten weten wat je wensen zijn rond dit thema. Overheidsinformatie over euthanasie vind je hier.

Kan ik nu met iemand praten over de dood?

Deze website is een initiatief van de Coalitie van Betekenis tot het Einde. Deze coalitie wil het praten over de laatste levensfase stimuleren, maar heeft geen telefonische hulplijn. Je kunt wel gebruik maken van bijvoorbeeld Sensoor. Zij zijn dag en nacht, alle dagen van de week bereikbaar.

Hier vind je een lijst van geestelijk verzorgers in Nederland, zij zijn experts in het praten over levensvragen.

Vervullen jullie ook een laatste wens?

Deze website is een initiatief van de Coalitie van Betekenis tot het Einde. Deze coalitie wil het praten over de laatste levensfase stimuleren. Wat laatste wensen zijn en hoe die in vervulling kunnen gaan is daarbij een van de mogelijke onderwerpen. De coalitie vervult deze wensen niet, maar er zijn organisaties die hierin mogelijk iets kunnen betekenen zoals:
Max maakt mogelijk
Stichting Ambulance Wens
Vrienden Fonds
Wensenfonds
Make a wish Nederland
Stichting vaarwens
Dreams4you

Wat kan ik verwachten in de laatste levensfase?

Patiënten, naasten en vrijwilligers vertellen in de verhalenbank wat door hun als van betekenis wordt ervaren. Maar ook waar dingen schuren of verkeerd begrepen worden. De verhalen kunnen een bron van inspiratie zijn voor iedereen die van betekenis wil zijn in de laatste fase van iemand zijn leven. Klik hier voor de verhalenbank.

Ik weet niet precies wat ik wil in de laatste levensfase, is dat erg?

Dat is helemaal niet erg. Door er eens bewust bij stil te staan en er met anderen over te praten kun je je gedachten vormen en worden keuzes misschien duidelijker.

Welke mogelijkheden zijn er als ik mijn laatste levensfase thuis wil doorbrengen?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen de laatste levensfase het liefste thuis willen doorbrengen. In veel gevallen is dat mogelijk en is er zowel beroepsmatige als vrijwillige zorg beschikbaar. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de medische complexiteit en in hoeverre gezinsleden en vrienden hier een bijdrage aan kunnen leveren. Wanneer thuis sterven niet mogelijk en wenselijk is, zijn er in Nederland veel zogenaamde hospices. Een hospice is een verblijf met een huiselijke sfeer voor mensen in de laatste levensfase. Ook hier is zowel beroepsmatige als vrijwillige zorg beschikbaar.

Is er een hospice bij mij in de buurt?

VPTZ Nederland bestaat uit ruim 200 lidorganisaties die vrijwillige palliatieve terminale zorg in hospices, maar ook thuis en steeds vaker in zorginstellingen bieden. Klik hier om na te gaan welke organisatie bij u in de buurt is.

Op de hoogte blijven van nieuwe
ontwikkelingen of tips?

Schrijf je hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief 2 tot maximaal 4 keer per jaar.

Ik ga akkoord met de verwerking van gegevens zoals aangegeven in het privacy statement van Ikwilmetjepraten.nu.

of..
Like ons op Facebook