Sinds begin dit jaar is het financieel mogelijk: geestelijke verzorging thuis!
 Thuiswonende ouderen, mensen in hun laatste levensfase en hun naasten kunnen nu met hun levensvragen terecht bij een geestelijk verzorger. Waar ze die vinden, hangt af van de lokale situatie. In Nederland zijn er al verschillende soorten initiatieven die geestelijk verzorging bieden, allemaal op hun eigen manier, met en zonder betrokkenheid van vrijwilligers.

Tijdens deze dag van uitwisseling met initiatiefnemers vanuit zorg en welzijn doe je nieuwe ideeën op en maak je kennis met initiatieven in jouw regio. Ook is er aandacht voor het vergroten van de bekendheid van de waarde van geestelijke verzorging
bij zowel mensen met levensvragen als bij hulpverleners, zodat zij die vragen leren herkennen en weten wat een geestelijk verzorger kan betekenen.
Het programma is informatief én interactief, daagt uit tot eigen keuzes en maakt verbindingen mogelijk voor regionale initiatieven en nadere afstemming. In deze werkconferentie denken we samen na hoe je met mensen met levensvragen in contact kunt komen en welke inhoud en aanbiedingswijzen inspirerend werken.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier om je in te schrijven

mei 14 @ 09:30
09:30 — 16:30 (7h)

Bunnik, Locatie 78

Agora