Argumentenkaart Regeling Voltooid Leven

Welke argumenten zijn er voor en tegen een regeling voor hulp bij zelfdoding voor mensen die dit wensen omdat zij hun leven voltooid achten? In de Argumentenkaart Regeling Voltooid Leven worden alle argumenten overzichtelijk weergegeven. De Argumentenkaart is bedoeld als startpunt voor een gesprek.

De Argumentenkaart Regeling Voltooid Leven is vervaardigd door de Argumentenfabriek en financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Bij de totstandkoming zijn deskundigen geraadpleegd, waaronder ook de partners van de coalitie Van Betekenis tot het Einde.

De Argumentenkaart bekijken

Wil je de Argumentenkaart gratis downloaden? Klik dan hier…