De laatste levensfase…Hoe maak je deze bespreekbaar

Praten over het levenseinde met een migrant

Heb je te maken met iemand met een migratieachtergrond die ongeneeslijk ziek is? En ga je graag het gesprek aan over het levenseinde? Dat kan een uitdaging zijn, want mensen uit andere culturen kunnen anders aankijken tegen ziekte en dood.

Toon respect en geef ruimte

Ook voor veel migranten is praten over de dood niet vanzelfsprekend, vanuit hun geloof en culturele achtergrond. Bovendien hebben vooral oudere migranten vragen over de wijze waarop de zorg rondom het levenseinde is geregeld in Nederland.

Wil je hen daarin goed op weg helpen? Dan is het belangrijk om open te staan voor de ander. En om de ander de ruimte te geven in geloof, tradities en cultuur. Bekijk ook de volgende tips en informatie:

Dialoog_Inline

Dialooggesprekken

Ga verder

Verhalen_Inline

Levenseindeverhalen

Ga verder

Film_Inline

Filmpjes

Ga verder

Online_Inline

Online

Ga verder