Meewerken aan een nieuw onderzoeksproject: de dood als keuzeproces

Onderzoeker: Els van Wijngaarden, Universiteit voor Humanistiek

Een groeiende groep mensen wil grip op over het moment en de wijze van sterven; we willen zelf bepalen hoe en wanneer we sterven, en het liefst ook op een manier die bij ons past.

Wensen, doelen en voorkeuren ten aanzien van het levenseinde worden dan ook steeds vaker besproken – met naasten en betrokken zorgverleners, vaak vooruitlopend op de toekomst:

  • Wil je wel of niet gereanimeerd worden als dat nodig mocht zijn?
  • Wil je opgenomen worden op de IC of juist niet?
  • Wat wil je als bijvoorbeeld de dementie, de ziekte van Parkinson of ALS verder voortschrijdt?

Steeds vaker leggen we dit soort wensen en keuzes vast in wilsbeschikkingen, we schaffen een niet-reanimatiepenning aan of stellen een euthanasieverklaring op.

In dit nieuwe onderzoek ga ik deze keuzeprocessen nader onderzoeken. Dit zijn namelijk belangrijke, maar vaak ook behoorlijk ingewikkelde keuzes, niet alleen voor jezelf maar ook voor de omgeving. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: wat is de emotionele impact van mijn keuzes voor betrokkenen, zowel voor mijzelf als voor mijn naasten? Hoe voer je eigenlijk een goed gesprek over dit soort keuzes en wat kun je hierin voor elkaar betekenen?

Doel van dit onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen het vaak best lastig vinden om emotionele gesprekken over keuzes rond de dood te voeren met hun naasten. Doel van dit nieuwe onderzoek is tweeledig:

  1. Allereerst willen we keuzeprocessen rond de dood – en de emotionele impact ervan op alle betrokkenen – beter te begrijpen.
  2. Daarnaast willen we nagaan wat aandachtspunten zijn om dergelijke gesprekken beter of goed te voeren.

Meedoen met dit onderzoek?

Ik zoek mensen van 75 jaar of ouder die bezig zijn met het maken van dergelijke keuzes (of deze al gemaakt hebben) en interesse hebben om samen met twee betrokken naasten te participeren in dit onderzoek. Deze drietallen wil ik gedurende een periode van twee jaar drie keer interviewen. Iedereen wordt steeds individueel geïnterviewd. Ik leg tussen de interviewrondes mijn voorlopige bevindingen aan de deelnemers voor, zodat u echt betrokken bent bij het gehele onderzoeksproces: uw inzichten en feedback neem ik mee in mijn analyses.

Aanmelden? Of eerst meer weten?

Meld u aan via e.vanwijngaarden@uvh.nl of stuur een brief naar onderstaand adres en u ontvangt vrijblijvend een informatiebrief. Op basis daarvan kunt u – samen met uw naasten – beslissen of u inderdaad wilt meedoen. Ik zal vervolgens telefonisch contact met u leggen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal ik daarna een selectie van drietallen maken. U krijgt uiteraard altijd een persoonlijk bericht van mij.

Els van Wijngaarden
p/a Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht