Onderzoek: Omgaan met het levenseinde senioren

Negen van de tien senioren denkt regelmatig na over het levenseinde. Dat blijkt uit representatief onderzoek (januari 2019) onder 1.300 senioren. Driekwart praat er ook met anderen over. De belangrijkste aanleiding om over het levenseinde na te denken, is het ouder worden zélf, gevolgd door een sterfgeval in de nabije omgeving. Het merendeel van de senioren wenst zichzelf toe: een heldere geest tot het einde én het leven in dankbaarheid afsluiten.

Lees meer over dit grote KBO-PCOB-Onderzoek