Presentaties

We zijn zo verschillend! - Stichting STEM

Mensen denken verschillend over de dood en sterven, dat is een feit. De een duwt het onderwerp weg en hult zich in stilzwijgen. Een ander schuwt een gesprek over het onderwerp niet. Er zijn vijf zogenaamde sterfstijlen. Uit onderzoek van de stichting STEM (sterven op je eigen manier) blijkt dat mensen grofweg in vijf verschillende groepen ingedeeld kunnen worden. De vijf STEM-segmenten of sterfstijlen laten een diversiteit van persoonlijke opvattingen zien. Mensen vinden verschillende dingen belangrijk, ook in de laatste levensfase. Kennis van de verschillen in persoonlijke voorkeuren maakt duidelijk op welke manieren mensen het liefst willen worden benaderd. In deze presentatie krijg je een korte impressie van de vijf verschillende groepen.

Download de presentatie